Supporting Vendors / Dealers - Advertising

Corvette Club Norway

Corvette Club Norway

Corvette Club Norway ble startet høsten 1992 av 15 Corvette-eiere.

Disse 15 møtes første gang etter at Erik A. Sørensen hadde satt inn flere annonser i Aftenposten hvor han søkte etter Corvette-entusiaster. Det første møtet fant sted ved Sæther Auto hvor det ble opprettet et midlertidig styre. Desember samme år ble klubben offisielt stiftet og klubbens første offisielle styre valgt. Klubbens første president ble Christian Fett som etter 10 år overlot jobben til Erik Jensen. I 2010 tok Harry Harbakk over vervet. Nåværende president er Roar Selvnes.

Målsetningen første året var å bli 25 medlemmer. Dette ble gjort helt til skamme da 134 personer meldte seg inn første året. Klubben vokste jevnt og per i dag har klubben nesten 1000 medlemmer (inkludert familiemedlemmer).

Contact Information

Map

Other Information

Other Categories:

Corvette Clubs